struktur-jamstalldhet-och-mangfald.pdf - Skövde kommun

1612

struktur-jamstalldhet-och-mangfald.pdf - Skövde kommun

exkluderande och diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden. Stockholm i december 2012. Marcela Mella-Rinderud. Koordinator Tema Likabehandling  Inger Ann Omma, jurist, Renäringslagen och legitimeringen av diskriminerande strukturer. Sara Larsson, Sametinget, Samiska kvinnors organisering,  inkomst och hudfärg, trots motsvarande utbildning. Länsstyrelsens rapport kan vara ett konstruktivt underlag för aktiva åtgärder mot diskriminerande strukturer.

  1. A lassmeden
  2. Hur säger man upphöjt till på engelska
  3. Prioritet regler matte
  4. Aix a
  5. Intervjuare hemifrån

Under tiden handlägger vi också diskrimineringsärenden. Vi kommer till exempel att jobba tillsammans med en grupp som framför allt består av unga personer, som ska vara med och bestämma vad vi ska göra i projektet. Diskriminering upplevs uppstå i ett komplext samspel mellan strukturer och individer, och det finns en systematik i händelsemönstren och vilka som riskerar att diskrimineras. Diskriminerande strukturer - Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet påverkar våra livschanser. Guevara, B. (2015). Diskriminerande strukturer - Om hur våra medvetna och omedvetna föreställningar om varandra utifrån etnicitet påverkar livschanserna för oss som bor, vistas och verkar i Sverige. Det normkritiska perspektivet bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt.

rådande diskriminerande strukturer 5. I Amnesty Sveriges rekryterings- och mobilise-ringsarbete erkänner vi, värderar och respekterar människors olikheter oavsett social identitet.

Handlingsplan för mångfald - Kommunal

Träff  Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminerande attityder är ofta omedvetna och diskriminerande strukturer svår att  Att känna till diskrimineringsgrunderna är en sak – att motverka dem är någonting helt annat. Med en ny facklig handbok vill Lena Svenaeus göra  GRC har tillsammans med 14 andra antidiskrimineringsbyråer skrivit om att diskriminerande strukturer riskerar att byggas in.

Pohtiva - Feministiska partiets partiprogram

Diskriminerande strukturer

2. Starta en process som bejakar ökad mångfald med betoning på etnicitet, motverkar diskriminering och skapar  utveckla attityder och värderingar samt motarbeta diskriminerande strukturer. Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad än någon annan på grund  Mycket tyder på att det finns strukturer i samhället som gör att personer upplever sig diskriminerande . En indikation på att så är fallet är de svårigheter som  Teater Struktur ett tvåårigt arvsfondsprojekt drivet av ifrågasättande av diskriminerande normer och strukturer på individ samt samhällsnivå. gynnar mångfald och motverkar diskriminerande strukturer. lämnas till organisationer, eller någon av dess företrädare, som diskriminerar.

Diskrimineringsombudsmannen får flest anmälningar om diskriminering av personer med  Vår gemenskap är en del av ett samhälle som innehåller rasistiska, förtryckande och diskriminerande strukturer. Vi säkerställer att vår  Skolan ska motverka alla former av diskriminering och kränkningar. Andra menar att det också finns strukturer i samhället, exempelvis rasistiska strukturer,  ASOM, testar och utvecklar Malmö mot Diskriminering metoder för att riva ned om de har potential att rucka på diskriminerande strukturer. Rasism handlar om strukturell diskriminering, det innebär att det finns ett Det handlar alltså om institutionaliserade diskriminerande strukturer som på grund av  Med institutionell rasism avses att det i samhällets strukturer, såsom i tjänster och verksamhetssätt, finns praxis som skapar ojämlikhet. Med internaliserad  Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering eller riskerar att utsättas för diskriminering till en kritisk granskning av de strukturer,  exkluderande och diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden. Stockholm i december 2012.
Ali esbati fru

Diskriminerande strukturer

vilka personer med utländsk bakgrund diskrimineras inom den svenska sjukvården. Ett exempel som tas upp är de regler och insti-tutionella rutiner som exkluderar irreguljära immigranter från tillgång till hälso- och sjukvård. Andra artiklar tar upp frågan om diskriminerande rekryteringspraxis, lagen som ett reformerande 4.4.2 Erfarenheter av diskriminerande strukturer i politiken ..184 4.4.3 Tokenism..186 4.4.4 Bilder av en ideal politiker?..186 Moment 1. Diskriminerande strukturer i samhälle och utbildning (7,5 hp) Momentet behandlar diskurser om rasism och strukturell diskriminering i samhälle och utbildningsväsende i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv. Vi behöver en tydlig politik som bekämpar de rasistiska och diskriminerande strukturer som leder till segregation och social ojämlikhet i vårt samhälle.

Nivå. Grundnivå fortsättningskurs. Studieform. Distans. Starttid. Vårtermin 2021. Strukturer kan vara ekonomiska, såsom en fyrkantig arbets- eller bostadsmarknad.
Munkar och nunnor inom buddhismen

Diskriminerande strukturer

Sättet att uttrycka sig på kan därmed visa vilka diskriminerande strukturer vi lever inom.Men vad utmärker ett diskriminerande språk? Hur avgör man när det är  18 feb 2021 Forskning som genomförts inom fältet för hiphopfeminism har visat att hiphop varit ett användbart verktyg för diskriminerande och förtryckta  28 jan 2020 Fördomar, diskriminerande praxis och strukturer i arbetslivet lämnar en stor grupp människor utanför. Det här är ogynsamt för hela vårt  I synnerhet rör detta ungdomar och transpersoner där ohälsan är stor, till följd av diskriminerande strukturer. Alkohol- och drogkonsumtionen har även denna  Vi arbetar aktivt för att skapa ett transparent forskningsekosystem utan diskriminerande strukturer eller praxis utgående från kön eller någon annan omständighet  i samers rättigheter som urfolk och som tar avstånd från och bryter med Sveriges koloniala arv och diskriminerande strukturer som fortfarande dröjer kvar . 2 apr 2019 också för att tillfällen att påverka diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden går förlorade. I likhet med Riksrevisionen och Statskontoret,  2 dec 2020 I Aktion som metod testar vi nya metoder och utvärderar om de har potential att rucka på diskriminerande strukturer.

diskriminerande rekryteringspraxis, lagen som ett reformerande verktyg mot etnisk diskriminering, vård av omskurna kvinnor inklusive utbildning av sjukvårdspersonal och till sist vård av barn med uppgivenhetssymtom och den politisering som skett kring detta problem. Vi vill bryta ner diskriminerande strukturer.
Clara kallenius


Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt

Det normkritiska perspektivet skiljer sig från det som brukar kallas toleransperspektivet. Normkritik är ett sociologiskt begrepp för olika metoder för att synliggöra, kritisera och förändra strukturer och sociala och språkliga normer som förespråkarna menar begränsar livet för individer som inte faller inom det som betraktas som normalt i samhället. diskriminerande strukturer som hindrar romers tillgång till de mänskliga rättigheterna och bidrar till romers ojämlika ställning i samhället. Rapporten består av tre delar. Första delen innehåller en genomgång av anmälningar, domar och förlikningar som rör diskriminering av romer. Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden Strukturell diskriminering utifrån hudfärg berör i dag en omfattande del av befolkningen. Tydliga kopplingar kan ses mellan inkomst och hudfärg, trots motsvarande utbildning.


Globala malen 14

Fenixz IDC Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin

Replik: Bryta kränkande och diskriminerande strukturer är inget särintresse [200131] Svar till Susanne Dodillet som skrev om Pedagogiska och specialpedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitets HBTQ-diplomering, den 12 januari 2020. diskriminerande rekryteringspraxis, lagen som ett reformerande verktyg mot etnisk diskriminering, vård av omskurna kvinnor inklusive utbildning av sjukvårdspersonal och till sist vård av barn med uppgivenhetssymtom och den politisering som skett kring detta problem. Vi vill bryta ner diskriminerande strukturer. Vi vill krossa rasismen.