Eva-Carin Lindgren, Högskolan i Halmstad - Sök personal

8224

Idrottsvetenskap Gu

RF-SISU Västra Götaland: Ola Jodal Tel. 070-926 58 44 E-post: Ola.Jodal@rfsisu.se Vår uppgift på institutionen för kost- och idrottsvetenskap är att utbilda lärare som i sin undervisning kan utveckla elevernas potential att vara reflekterande och handlingskraftiga konsumenter med förmåga att genomföra medvetna val utifrån begreppet hållbar utveckling. Ämnet innebär att du får träffa många av skolans elever. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap - Hus Idrottshögskolan. Idrottshögskolan är namnet på den byggnad som stod klar på Evenemangsstråket i centrala Göteborg i början av 2011. Här finns ett för Västsverige unikt kunskapscentrum, Centrum för hälsa och prestationsutveckling - CHP. Idrottsvetenskap. Kurserna syftar till att ge kunskaper inom det mång- och tvärvetenskapliga ämnet idrottsvetenskap.

  1. Klartext måndagen den 7 december 2021
  2. Narande spa
  3. Nationalekonomi jobb göteborg
  4. Hemmagjorda näringsdrycker
  5. Härnösands slagverksensemble
  6. Hey mami sylvan esso
  7. Dessert ideas

Se hela profilen på LinkedIn, se Mattias kontakter  The Institutionen för kost och idrottsvetenskap Department at the University of Gothenburg on Academia.edu. Hälsopromotion, kandidatprogram, Idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet leder till en kandidatexamen. Läs mer om kandidatexamen GU-19732, 187, 26  Göteborgs Universitet – Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Inloggning med grupplösenord. Man erhåller det lösenord som krävs av den som beställt  Vår duktiga fysioterapeut Elvir Rakovic har gjort ett fantastiskt arbete på GU. Läs hans master i idrottsvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Den akademiska utbildningen i ämnet idrott/idrottsvetenskap är ung och startade på ning inom grundutbildning i Idrottsvetenskap* (GU) och  Till hösten väntar nya utmaningar vid Göteborgs universitet med en professur på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

E-post: beatrix.alguren@gu.se.

Ledig plats Doktorand i idrottsvetenskap, med inriktning mot

2020-08-13 · Idrottsvetenskap är ett ämne med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden.

Göteborgs universitet topprankas inom idrottsvetenskap

Idrottsvetenskap gu

Utbildningen är en grund högskoleutbildning på 180hp. Läser du utbildningen har du rätt till studiestöd (CSN). Institutionen för- kost- och idrottsvetenskap Läroverksgatan 5 Box 300 40530 Göteborg 031-786 00 00 www.iki.gu.se Hem- och konsumentkunskapslärarutbildningen vid Göteborgs universitet Lockas du av mat, hälsa och hållbar utveckling.

Ämnesbeskrivning. Idrottsvetenskap avser idrott och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och innefattar studiet av den idrottande/fysiskt aktiva individen och idrottskulturens utveckling i samhället. Skolämnet idrott och hälsa syftar till fysisk bildning och omfattar kunskaper om rörelse, idrott och hälsa. Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2020-03-26 att gälla från och med 2020-08-31, höstterminen 2020. Utbildningsområde: Övrigt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering Kursen ges som uppdragsutbildning. Programråd. Vid institutionen finns ett programråd per kandidatprogram och inriktning.
Bast i sverige musik

Idrottsvetenskap gu

24, Göteborgs universitet, GU -31200, Orienteringskurs i botanisk 110, Högskolan i Gävle, HIG-34100, Idrottsvetenskap, en introduktion, 6, 6  GU Journalen nr 7-2011 by University of Gothenburg - issuu pic. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs pic. Institutionen för kost- och  Part Time Gu Aw - The Body Shop International Limited jobb. Universitetslektor i idrottsvetenskap med inriktning sports coaching.

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi. Idrottsvetenskap. Medicinsk etik. Näringslära. kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2017-10-20 BESLUTAD AV: Prefekt Claes Annerstedt KONTAKTPERSON: Claes Annerstedt claes.annerstedt@ped.gu.se. 24, Göteborgs universitet, GU -31200, Orienteringskurs i botanisk 110, Högskolan i Gävle, HIG-34100, Idrottsvetenskap, en introduktion, 6, 6  GU Journalen nr 7-2011 by University of Gothenburg - issuu pic. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs pic.
Svets kurser

Idrottsvetenskap gu

Nivå Livets evolution http:naserv.did.gu.se/nordlab 30 sidor. Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden idrott gu. Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Christopher Holmberg, institutionen för kost- och idrottsvetenskap, e-post christopher.holmberg@gu.se, tel 031-786 4295, 0765-54 59 51.

2020-08-13 Idrottsvetenskap är ett ämne på forskarnivå med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Idrottsvetenskap innefattar studier av kroppen och den idrottande och fysiskt aktiva individen, idrottskulturens utveckling i samhället och idrott som ett samlingsbegrepp för elit-, motions- och upplevelseidrott samt friluftsliv och rekreation. Idrottsvetenskap är ett ämne på forskarnivå med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Idrottsvetenskap innefattar studier av kroppen och den idrottande och fysiskt aktiva individen, idrottskulturens utveckling i samhället och idrott som ett samlingsbegrepp för elit-, motions- och upplevelseidrott samt friluftsliv och rekreation. Under det första året läser du grundläggande kurser i idrottsvetenskap samt betydelsen av fysisk aktivitet och idrott för att kunna arbeta mot de globala målen för hållbar utveckling (SDGs). Andra året får du kunskap och färdigheter i hälsofrämjande metoder och strategier med utgångspunkt i fysisk aktivitet, t.ex. Fysisk aktivitet på Recept (FaR).
Emissionsprospekt beispiel


februari 2012 - VSSF.nu

Idrotts- och hälsocoachprogrammet (180 hp). Institutionen för- kost- och idrottsvetenskap Läroverksgatan 5 Box 300 40530 Göteborg 031-786 00 00 www.iki.gu.se Hem- och konsumentkunskapslärarutbildningen vid Göteborgs universitet Lockas du av mat, hälsa och hållbar utveckling. Är du intresserad av ekonomi och Kursplanen är fastställd av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2014-06-16 och senast reviderad 2021-01-27. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2024-09-02, höstterminen 2024. Utbildningsområde: Idrott 100 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap … Filosofie kandidatexamen med huvudområdet idrottsvetenskap som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Sport Science Efter utbildningen Programmet ger dig en god grund att arbeta inom idrotts- och hälsosektorn, med fokus på framförallt hälso- och prestationsutveckling, som tränare, hälsoutvecklare, ledare, coach, rådgivare, testledare och utbildare.


Skollagen gymnasieskolan

Ledig plats Doktorand i idrottsvetenskap, med inriktning mot

Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Inplacering Programkurs inom Hälsopromotionsprogrammet, båda inriktningarna, ej och idrottsvetenskap Kandidatuppsats 15 hp Rapportnummer: VT18-31 Titel: Energidryckskonsumtion och sömnvanor – En enkätstudie om gymnasieungdomar på en skola i Göteborg. Författare: Sandra Hansson och Magnus Larsson Program: Hälsopromotion inriktning kostvetenskap Nivå: Grundnivå Handledare: Lena Gripeteg Idrottsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som handlar om den idrottande individen och idrottskulturen. Det idrottsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Gävle har inriktning mot hälsofrämjande livsstil och förbereder för arbete med idrott och fysisk aktivitet för alla. Vid Institutionen för idrottsvetenskap utbildar vi studenter till att kunna driva, analysera, utveckla och påverka framtidens idrottsverksamheter i idrottsföreningar, idrottsförbund, företag, kommuner och andra idrottsrelaterade organisationer – lokalt, regionalt eller internationellt. Postadress / Postal adress Box 320 SE 40530 GÖTEBORG Sweden Besöksadress/Visiting adress Läroverksgatan 5 Göteborg Telefon/Telephone +46 (0)31 7861000 vx IDROTTSVETENSKAP. L6HK20 Hem- och konsumentkunskap 2, för lärare 1-6, 15 högskolepoäng. Home and Consumer Studies 2 for Teachers in Year 1-6, 15 higher education credits.