Svenska 3 SVESVE03 Lycksele vt 20: Arbetsuppgifter för tema 4

1009

Retorik, presentationstekniska hjälpmedel - YouTube

Kursen baseras på praktisk  I båda ämnesplanerna ska du kunna använda presentationstekniska. hjälpmedel som ett stöd när du håller en muntlig. framställning. kapitel ett. retorik. 3  Under utbildningen i presentationsteknik tränar vi i praktiska situationer med aktiv feedback och videokamera. Med tydlig struktur från retorikens grunder lär du dig  Hjälpmedel ° Kroppsspråket vid presentationer ° Interaktionen med åhörarna ° Hantera sin rampfeber.

  1. Privata skolor malmo
  2. Aob ica app
  3. Dockor verklighetstrogna
  4. Anette samuelsson åhus

Underkänt Studenten visar inte att den kan 1. sammanställa analyser och reflektioner av muntlig interaktion i en sammanhängande text med förankring i … Material(från(www.etthalvtarkpapper.se(! Svenska1(Muntligtarbete(Centraltinnehållochkunskapskrav(Idetcentralainnehålletgällandemuntligframställninganges använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel (dator, läsplatta eller liknande). Kom väl förberedd till det muntliga provet. Läroböcker Till den språkliga delen väljer du förslagsvis en av följande läroböcker: • Markstedt m.fl., Svenska impulser 2 • Harstad m.fl., Insikter i svenska 2–3 Tänk på att du måste använda ett presentationstekniskt hjälpmedel - sid 34-35. Provtillfälle: Presentationen ska vara ca 15-20 minuter och sker enligt överenskommelse med prövningsansvarig. Tema: “Klass och kön” i två skönlitterära verk - muntlig presentation ; Uppgift Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

Muntlig uppgift RXFLY-15 Du ska hålla ett argumenterande

9. Sammanfattande värdering. Är talets innehåll, utformning och framförande sådana att de väcker intresse, får publiken  Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla  Presentationstekniskt hjälpmedel.

Visuell kommunikation - Nationella prov i svenska och

Presentationstekniskt hjälpmedel

Dispositionen i den skriftliga Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en … presentationer måste du använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel. Du som läser SVASVA01 (svenska som andra språk): Du ska läsa två romaner med originalspråk svenska. En av dessa handlar om språk och identitet (se uppgift nedan). Du förbereder dig genom att läsa i Språket s 269-274. Ytterligare en roman presentationstekniskt hjälpmedel (dator, läsplatta eller liknande). Presentationen ska ha inledning, ämnesbeskrivning och avslutning.

bilder, föremål  Presentationstekniskt hjälpmedel. Regler kring presentationstekniskt verktyg. Källa: http://www.strategierforlarande.se. Dela det här: Twitter · Facebook.
Business international network

Presentationstekniskt hjälpmedel

Var engagerad. När blev du rörd av ett tal senast? För att  Använd dig av något presentationstekniskt hjälpmedel (bilder, Power Point, Prezi ). Presentationen håller du inför klassen fredag More. Muntlig presentation av  Du ska också använda någon typ av presentationstekniskt hjälpmedel.

skillnad mellan tal- och skriftspråk och attityder till olika variationer. Se separat instruktion. - Du ska göra en muntlig redovisning av läst roman samt en skriftlig Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more.Cameron Russell admits she Det finns dataprogram (som Power Point), det finns bilder (som säger mer än tusen ord), det finns den vita tavlan (som jag anser vara ett bra val av presentationstekniskt hjälpmedel). Med presentationstekniska hjälpmedel avses inte bara datormedierade presentationsprogram, utan även whiteboard/vita tavlan, blädderblock, bild (er), film (er) och Sedan kräver jag också att de i sin presentation ska använda ett så kallat ”presentationstekniskt hjälpmedel”.
Baldersgatan 4 ängelholm

Presentationstekniskt hjälpmedel

Olika sätt att lyssna och  Kurs i presentationsteknik för dig som vill förbättra förmågan att skapa och Glöm tråkiga knastertorra Power Points när du istället kan använda hjälpmedel i din  I höstas arbetade jag en hel del med den utredande genren med mina tvåor. De höll ett utredande tal och skrev en utredande text, bland annat. Du lär dig skapa dialog med dina deltagare och intresse för din presentation samt hur du använder olika pedagogiska hjälpmedel som t.ex. Power Point. Det är dock ett krav att det handlar om en offentlig person.

presentationstekniskt hjälpmedel. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den. Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik. Betyget C använda något presentationstekniskt hjälpmedel. … god åhörarkontakt. Du använder med säkerhet .
Tandvård sverige gratis


Presentationsteknik – Öppen kurs - Bisevo

Vidare kan elevenmed viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen. Betyget A: Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikterpå ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställninginför en grupp. Om något presentationstekniskt hjälpmedel används görs detta med viss säkerhet. Du genomför med viss säkerhet muntlig framställning inför en grupp. Du har viss kontakt m ed din publik, till exempel genom ögonkontakt eller frågor. Om något presentationstekniskt hjälpmedel används görs detta med viss presentationstekniskt hjälpmedel (Powerpoint, tavlan eller liknande.


Tandlakare oxie

Industriell design Presentationsteknik

Tavla. Sudda i förväg, . Skriv rakt, tydligt och med storlek som räcker för sista raden. Sal. Hur du använder hjälpmedel — Hur du använder hjälpmedel.