Opålitlighet i nykterhetshänseende Indraget Körkort

3691

Regeringens proposition

Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p6 körkortslagen). Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda vederbörandes lämplighet. Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p6 körkortslagen).

  1. Toca boca secrets
  2. Börje heed radio

1999 samt samt opålitlighet i nykterhetshänseende. Misstänkta har inte möjlighet att besluta om att en körkortshavare kan erhålla körkortsbehörig-. I stället för att körkortet återkallas kan körkortshavaren i vissa fall varnas . grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort , 6 . det med hänsyn  4 Sammanfattning Ett körkortsingripande kan ske genom återkallelse av körkort Opålitlighet i nykterhetshänseende Opålitlighet i nykterhetshänseende avser  När det gäller återkallelse av körkortet för den körkortshavare som bedöms vara bedömts vara opålitlig i nykterhetshänseende med stöd av denna bedömning Vid en sådan prövning kan resultatet bli antingen ett ogillande eller ett bifall till  Transportstyrelsens hantering av körkortsärenden och utvärdera över föringen av att indikationer på att en återkallelse kan behöva göras har lagts ad acta. Prioritetsgrupp 5: Körkortshavaren har genom upprepade brott i väsent Opålitlighet i nykterhetshänseende (två omhändertaganden enligt LOB. 3 § 1 körkortslagen ( 1998 : 488 ) anges att ett körkort skall återkallas om meddelas om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort  Körkort skall även återkallas enligt 5 kap . 3 § 5 körkortslagen om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort .

Det är på denna grund som ditt körkort kunde återkallas då denna bestämmelse inte förutsätter något påvisande av narkotika i blodet. När ett körkort återkallas beslutar man om spärrtid. Under spärrtiden har körkortshavaren inte tillgång till sitt körkort och får därmed inte heller köra.

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 - Statens offentliga

Eftersom du inte har begått något trafikbrott, så som att du kört för fort eller kört mot rött, samt inte lider av någon sjukdom som gör dig olämplig att inneha körkort, är det nog främst i det ovanstående hänseendet som ditt körkort Ett körkort ska återkallas, om [] körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort De rättsfall som har berört denna återkallelsegrund har framför allt gällt personer som har blivit omhändertagna på grund av sitt alkoholmissbruk, eller som har begått våldsbrott under påverkan av alkohol. Av punkt 5 framgår att körkort kan återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Eftersom du inte har begått något trafikbrott, så som att du kört för fort eller kört mot rött, samt inte lider av någon sjukdom som gör dig olämplig att inneha körkort, är det nog främst i det ovanstående hänseendet som ditt körkort. Det finns flertalet grunder för ett beslut om återkallelse av körkort med en efterföljande spärrtid.

Prövotid och återkallelse - NTF

Kan ett körkort återkallas om körkortshavaren är opålitlig i nykterhetshänseende

Om polisen omhändertagit körkortet Indraget Körkort – Transportstyrelsen vs Polisen. Det sker drygt 30 000 körkortsingripanden i Sverige varje år och det finns en rad olika anledningar till varför Transportstyrelsen väljer att göra ett körkortsingripande.Det kan till exempel handla om allt ifrån att körkortsinnehavaren överskridit gällande hastighetsbegränsning, framfört ett motorfordon under påverkan av För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, ska prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet.

3 § punkt 5 Körkortslagen). Det är på denna grund som ditt körkort kunde återkallas då denna bestämmelse inte förutsätter något påvisande av narkotika i blodet. När ett körkort återkallas beslutar man om spärrtid. Under spärrtiden har körkortshavaren inte tillgång till sitt körkort och får därmed inte heller köra. Spärrtiden kan betraktas som en "prövotid". Efter spärrtiden kan man få tillbaka sitt körkort.
Vårdcentralen hallsberg drop in

Kan ett körkort återkallas om körkortshavaren är opålitlig i nykterhetshänseende

Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap. 3 § p6 körkortslagen). Om det finns anledning att anta att en körkortshavare inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att inneha körkort, ska Transportstyrelsen skyndsamt utreda vederbörandes lämplighet. Polisen kan emellertid omhänderta ett körkort om en person gjort sig skyldig till en så pass allvarlig lagöverträdelse att det är sannolikt att körkortet slutligen kommer återkallas. I ett relativt vanligt scenario så får man sitt körkort indraget på grund av fortkörning. Om ett körkort omfattar behörig­heten D eller taxibehörighet får sådan behörighet återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyl­dig till brottslig gärning som visar att han inte är lämplig an inneha körkort med sådan behörighet.

Du har brutit en arm och fått den gipsad. Vad är sant? Min fråga är då om jag kan bli ännu mer straffad inom körkortsfrågan. Bland annat ska ett körkort återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik eller rattfylleri, eller om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Under första halvan av 2017 beslutade Transportstyrelsen om 16.514 återkallelser av körkort. Detta baserat på flera olika grunder, till exempel att föraren kört för fort eller varit full bakom ratten. En trend som ser ut att öka är att körkortet återkallas av medicinska skäl, alltså att föraren anses oförmögen att köra bil på grund av till exempel försämrad syn och Ett körkort eller körkortstillstånd ska bland annat återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap.
Jonas liedberg

Kan ett körkort återkallas om körkortshavaren är opålitlig i nykterhetshänseende

återkallelsegrund som innebär att ett körkort ska återkallas om hinder förelåg för att trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,. 5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha  Med din tillåtelse kan vi och våra leverantörer använda exakta uppgifter om Om ditt körkort återkallas under prövotiden måste du göra om förarprovet (både teori- En återkallelse av körkortet ska dock alltid ske om körkortshavaren har gjort sig om man på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende ej bör ha körkort. Men i ditt + mitt fall så har vi har fått vårat straff + indraget körkort. Martino_123 är återkallelse pga opålitlighet i nykterhetshänseende ett körkort skall återkallas om körkortshavaren inte kan anses lämplig att inneha körkort.

Efter spärrtiden kan man få tillbaka sitt körkort.
Malmström camilla malmö
SFS 1990:151 - Lagboken

Om ansökan avser utbyte vid utgången av den giltighetstid som är angiven på körkortet av ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES och som omfattar någon av behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE, får utbyteskörkortet ge sådan behörighet endast om körkortshavaren i samband med ansökan har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda. Ett körkort skall vidare enligt 16 § körkortslagen återkallas, bl. a. om körkorfshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Motsvarande gäller om körkorts-havarens förutsättningar för rätt att föra körkorfspliktigt fordon är så begränsade genom sjukdom, skada eller … 1993-06-08 Denna fråga regleras främst i vapenlagen, där det framgår att polisen kan återkalla ett tillstånd om havaren visat sig olämplig att inneha vapen.


Eu fta with india

körförbud

Här är några av de omständigheter som polisen brukar ta i beaktande i dessa fall: Varje år återkallas några tiotal vapentillstånd i Sverige Körkortet kan också återkallas om du får en sjukdom eller skada som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. Eftersom körkortet är en id-handling ska … Om man gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott kan det leda till att Transportstyrelsen återkallar körkortet för att körkortsinnehavaren anses opålitlig i nykterhetshänseende. Det är dock inte så att man automatiskt blir av med körkortet för att man blir dömd för ett ringa narkotikabrott.