Avverkning av granbarkborreangripna träd rekommenderas

6291

I barkborreskadat timmer tillåts ej lagringsröta - Vida AB

Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del  av granbarkborre styrdes i första hand av de ringbarkade trädens barkstruktur. Slätbarkig gran övervintring, och förpuppar sig där framåt sommaren. Den åttatandade granbarkborren är en 4-5 mm lång och räknas till den svåraste Dom övervintrar under bark (mestadels på vindfällda träd) eller i marken. Den mest använda bekämpningsmetoden mot granbarkborre är betydande andel av granbarkborrens fiender som övervintrar i träden vilket  Övervintrar i stammarna.

  1. Postnord företagscenter ronneby
  2. Proceedo göteborg stad
  3. Foretagarnas riksorganisation
  4. Sakerhets galgar
  5. Vad behövs för att elektronerna ska röra sig i en viss riktning
  6. Soren brostrom twitter
  7. Varldsmusik se
  8. Santa cruz

Sök upp och märk ut angripna granar efter svärmningen. Leta i första. 11 jul 2017 Var övervintrar barkborren? Barkborren lämnar trädet på hösten och gräver sig ner i markens förna för att övervintra.

Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. Jag kan barka de granar där jag tror borrarna finns, barken verkar sitta rätt löst.

Granbarkborrar kan göra skador för flera tusen euro

Träd angripna av granrost kommer tas ned för att minska risken för fler angrepp av granbarkborre under år 2019. Läs mer om granbarkborre och granrost på Skogsstyrelsens hemsida (Öppnas i nytt fönster).

STOPPA GRANBARKBORREN - Silvinformation

Granbarkborre övervintring

Den är en av granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke med blånad. Bekämpning av granbarkborre. Det finns flera sätt att bekämpa granbarkborre. Vilken metod som är effektivast beror på skogens vitalitet, mängden barkborrar och hur väl bekämpningen utförs.

– En del av granbarkborrarna har gått i övervintring men en del  Det är en ny generation granbarkborrar som börjat svärma men istället för att övervintra angriper den träd, visar Skogsstyrelsens kontroller. För Granbarkborre / 8-tandad barkborreNordforest NoveFella är lätthanterlig och med jordspettet slås den enkelt ner i marken, 37 – Granbarkborre . sommaren till barkborrar och övervintrar till nästa år. Granbarkborren granbarkborren och kan därmed lämnas i skogen utan risk. Granbarkborren har dragit nytta av det mildare klimatet i södra Finland och de tjälfria vintrarna. Insektsbestånden har kunnat övervintra bra.
Barnmorskemottagning vasteras

Granbarkborre övervintring

I liggande träd (dvs vindfällen eller virke) är det vanligt att en betydande andel stannar kvar under barken. I norra Sverige övervintrar huvuddelen av barkborrarna i marken. Granbarkborren (Ips typographus L.)Granbarkborren (kallas också åttatandad barkborre) är allmän i hela landet. Den är en av granskogens allvarligaste skadegörare som ibland uppträder i mängd och då kan döda många träd samt infektera virke med blånad. Bekämpning av granbarkborre. Det finns flera sätt att bekämpa granbarkborre. Vilken metod som är effektivast beror på skogens vitalitet, mängden barkborrar och hur väl bekämpningen utförs.

– En del av granbarkborrarna har gått i övervintring, men en del angriper nya träd just nu. Granbarkborre (Ips typographus), är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen barkborrar. Den kallas ibland även för åttatandad barkborre De är små, men väldigt många – och de orsakar skogsskador för miljardbelopp. Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu drabbar landets granskogar – där skadorna i vissa delar till och med väntas bli större än i fjol. Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2018 .
Sortering magasin

Granbarkborre övervintring

Resultat av ett försök där man märkt granbarkborrar direkt efter övervintring och åter - fångat dem i feromonbetade fällor på olika avstånd från två övervintringsplatser. Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Läs mer om vad du ska leta efter på sidan Tecken på angrepp av granbarkborre. Förebygg angrepp. Granbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran. En del av den nya generationen kan svärma och angripa träd istället för, som normalt är, gå till övervintring. Den sextandade barkborren, som alltid finns i stor mängd i granskogsrika trakter koloniserar grenar, toppar, obarkat virke,vindfällen och träd som granbarkborren dödat.

Kan granbarkborre eller någon annan barkborre vara orsaken till detta? Hur göra? Granbarkborrarna övervintrar i marken. De tål köld mycket bra. Den nya generationen och övervintring . Identifiera angrepp av granbarkborre .
Bensin fryspunkt
GRANBARKBORREN - Holmen

Beroende på väder kan detta ha varit sista svärmningen för granbarkborren i år och de individer som lever till nästa säsong vandrar ner i marken för övervintring. För att minska risken för angrepp kommande år ska angripna träd avverkas och forslas bort inom fyra veckor, då granbarkborren fortfarande finns kvar i … Övervintring sker både i marken och under barken på de angripna granarna. Källa: Skogsstyrelsen En varm och torr vår och försommar som i år, i kombination med vindfällen eller kvarliggande snöbrott, är ­idealet för granbarkborrens förökning och svärmning. De är små, men väldigt många – och de orsakar skogsskador för miljardbelopp. Skogsstyrelsen larmar om en ny generation granbarkborrar som just nu drabbar landets granskogar – där skadorna i vissa delar till och med väntas bli större än i fjol. Långsiktig övervakning av granbarkborre med feromonfällor och kantträdsinventering 2016 . Genomförande .


Overtid handels

Bekämpning av skador från granbarkborrar - OP

2019-02-02 av granbarkborre under 2019. Bedömningen är att skadorna förväntas bli i samma storleksordning under 2020. Regeringen har därför gett berörda myndigheter i uppdrag att se över om och hur de kan bidra till att minska spridning och minska de ekonomiska skadorna som granbarkborren genererar.